Ansøgning

Du kan sende din ansøgning til: job@ids.eu

Persondatapolitik for ansøgere
Opdateret d. 28. september 2020.

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

IDS Spedition som dataansvarlig

IDS Spedition bruger dine personoplysninger som led i vores behandling af ansøgninger – både opfordrede og uopfordrede. Oplysningerne kan fremkomme, fordi de er indeholdt i ansøgningerne eller fordi de fremkommer som led i en ansættelsesproces.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores dataansvarlige, Annette Frandsen her:

IDS SPEDITION ApS
Kokbjerg 12
DK - 6000 Kolding

E-mail: af@ids.eu
Telefon: +45 76 600 800

IDS Speditions indsamling af personoplysninger

Vi behandler som led i vores rekruttering de oplysninger, du som ansøger fremkommer med i din ansøgning, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, uddannelse, tidligere ansættelsesforhold, anbefalinger, familieforhold samt almindelige ikke personfølsomme personoplysninger. Det vil sige som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Det anbefales, at du ikke fremkommer med personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, etnisk gruppe, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold m.v. i ansøgningen.

Hvis du som ansøger ikke kommer i betragtning til et job, så gemmer vi ansøgningen i op til 6 måneder efter modtagelse af ansøgningen. I perioden på de 6 måneder kan vi rette henvendelse til dig, såfremt der kommer en ledig stilling, der matcher din profil. Ansøgere slettes således efter 6 måneder, medmindre du har aftalt og givet samtykke til, at vi kan gemme ansøgningen i længere tid.

Såfremt du tilbydes ansættelse hos IDS Spedition gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen i en personalemappe, hvor dine oplysninger gemmes jævnfør vores Persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgers rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Kun de personer hos IDS Spedition, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil. Vi indgår løbende databehandleraftaler med alle vores leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registrerede personoplysninger.

Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne informationsmeddelelse. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.